Eélah! Wat doet gij daar?

Sorry, ELA = Emergency Liquidity Assitance. Dat is het geheime wapen waarme de ECB (European Centrale Bank – andere vertalingen zouden wellicht even duidend zijn) de Grieken nu reeds maandenlang ondersteunt.

Ondersteunt? Grieken?

Ondersteunen.
Aangezeien de ECB wettelijk geen geld mag geven (bv via inkopen van nieuweste obligaties) aan de Eurozonestaten, hebben ze een andere truuk gevonden – volkomen wettelijk. (Draghi is tenslotte een Goldman-man.) Als de Griekse banken geld geven aan, onder meer, de Griekse Staat, dan geraken ze in likwiditeitsproblemen, en vallen ze … omver! Behalve? Behalve als de ECB hen steeds opnieuw “Emrgency Liquidity Assitance” fondsen geeft. Dit mechanisme werd in het leven geroepen om in kortstondige en extreme crisisitiauties de banken overeind te houden. Welnu, de ECB doet dat al een half jaar en heeft reeds 90 miljard Euro opgehoest. Zoals gezegd, volkomen wettelijk..!

Grieken.
Naast de Griekse staat, halen “de Grieken”, naar verluidt, hun tegoeden weg bij de lokale grootbanken. De “Grieken” is een verzamelnaam voor vele lokale bedrijven en nog wat gewone mensen, die lang geloofd hebben in de redding en zich nog haasten om wat Euro’s bijeen te rijven (onder de matras) alvorens het schip zinkt. De andere Grieken, t.t.z. diegenen die het land systematisch hebben leeggemolken (politici en hun volgelingen), hebben hun schaapjes reeds lang op het droge.

Het achetrpoortje van “Eélah!” laat de Europese bonzen nu eveneens toe om ook hùn (resterende) grote schaapjes op het droge te houden, of nog te brengen. De cirkel is weeral rond.

Volkomen wettelijk.

Grimburger,
23 juni 2015