Europees Commissievoorzitter Jean-Claude
Juncker heeft gewezen Vlaams minister-president Luc Van den Brande (CD&V)
aangesteld als speciaal adviseur die de burger dichter bij de instellingen moet
brengen. (De Standaard, 16 juli 2015 – zie verder infra**)

Naast Griekenland en andere dringende beslommeringen
heeft Juncker nog tijd voor liefdadigheid.
Hoe anders kan men het interpreteren dat hij zich, hic et nunc, bekommert over hoever de
burger van de Europese instellingen staat?
Dat mag ook wat geld kosten, vooral als dat geld in de zakken verdwijnt
van een partijgenoot-op-leeftijd die, blijkbaar, op nòg een bijverdienste aast.

Het probleem zit er reeds een tijdje aan te komen: nu veertigers
de politieke plak zwaaien, moeten er voor de oudjes andere lucratieve jobs
gevonden worden, teneinde al de familieleden tevreden te houden!

Welkom in de nieuw-eeuwse democratie.

Grimburger, 16 juli 2015

**De christendemocraat breit ermee een nieuw hoofdstuk
aan een lange rij topjobs. Hij was van 1992 tot 1999 Vlaams minister-president,
en van 2008 tot 2010 stond hij aan het hoofd van het Europese Comité van de
Regio’s. Momenteel is hij voorzitter van de raad van bestuur van de VRT en van
het Vlaams-Europees Verbindingsagentchap (Vleva).